İmar Planı Askıya Çıktı
paylaş

Fotoğraflar izinsiz kullanılamaz

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında alınan Meclis onayı ile askıya çıktı.

Belediye duyuru panosunda askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 08 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

paylaş